Dandeettiin Qur’aanaa

  • Dandeettiin Qur’aanaa qajeelchaa namaa tahuu keessatti I’ijaaza(Dandeettii Rabbi qofti kennu) tahuun isaa Seer-luga isaatii olitti shoora guddaa dalaga
  • اللغة : Oromo
  • المقال : القرآن كلام الله تعالى
  • مشاهدات : 11661
  • تحميلات : [ 6436 ] .. تحميل