حال من وخوانده‌ام با صندوقهای سه‌گانه


برادر مسلمان .. وخواهر مسلمانم ..

 

الله متعال به ما فرموده: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24] «ای کسانی که ایمان آورده اید! (دعوت) الله وپیامبر را بپذیرید، آنگاه که شما را به سوی چیزی فرا خواند که شما را زندگی ببخشد».

به این گونه یقین می‌کنیم که ما زندگی واقعی را در همه عرصه‌هایش انجام داده نمی‌توانیم مگر با پذیرفتن دعوت الله وپیامبرش، واینکه ما از حقیقت این زندگی آن اندازه‌ای را از دست می‌دهیم که در آن از الله وپیامبرش فرمان نبرده‌ایم.

 

وبنابر این پیشگفتار مهم؛ باید دانست که آموزش‌های دین اسلام برایت کامیابی در زندگی دنیا، ودست يابى به جنت در زندگی آخرت را تضمین می‌کند.

 

ومن در این مقاله، در یک ارزش مهمی غور می‌کنم، که اهتمام به آن، وفعال نمودنش در زندگی مان؛ ما را به کامیابی‌های زیادی می‌رساند، چه بر سطح زندگی شخصی وخانوادگی وجامعه‌یی ما، وچه بر سطح زندگی همه امت .. بلکه حتی در ترقی وپیشرفت زندگی همه بشریت.

 

آن ارزش، ارزش بخشش وعطا است

 

البته دوست داشتن بخشش وعطا از جانب مرد وزن مسلمان چیز مؤکدی است، چون در قرآن وسنت آیات واحادیث زیادی می‌خوانند که در نهاد ایشان ارزش نفقه وبخشش را غرس می‌کند، وهمچنان فایده‌ها وثمره‌های نیک آن را در زندگی خود می‌بینند.

 

ومن در اینجا برایتان یک طرحی را پیشنهاد می‌کنم که از نگاه مفکوره وابزارها وگامهای تنفیذی‌اش کوچک بوده، مگر از نگاه اثر ونتیجه‌اش بسا بزرگی است، برای این طرح عنوان ذیل را انتخاب نمودم: (حال من وخوانده‌ام با صندوقهای سه‌گانه).

 

وهدف از آن: بیشتر فعال نمودن بخشش وعطا در زندگی مان، ورفتار خوب در مصرف نمودن آن می‌باشد.

 

وتا اینکه نتیجه‌های بهتری را - به کمک الله - بدست آوریم؛ باید بخاطر داشته باشیم که این صندوقهای مالی سه‌گانه در آبادی سه محیطی که هر یک از ما در آن زندگی می‌کند، همکاری می‌کند:

1- محیط خویشاوندان ونزدیکان.

2- محیط کشوری که در سرزمین آن زندگی می‌کنی.

3- محیط امت اسلامی‌ات.

 

  1. گامهای فعال نمودن این طرح:

هر فردی از افراد خانواده به گونه ماهانه، یا سه ماهانه، یا شش ماهانه، یا سالانه .. یک اندازه از مال را بخشش نموده وبر این صندوقهای سه گانه تقسیم می‌کند .. بالفرض برای هر صندوقی یک ریال بدهد.

 

آنچه در هر صندوقی جمع می‌شود در همان راه‌های خرج می‌شود که تعلق به آن صندوق دارد.

 

1- راه‌هایی که از صندوق خویشاوندان ونزدیکان در آن مصرف می‌شود:

أ‌- كمک به فقیران.

ب‌- تداوی بیماران.

ت‌- کمک در عروسی‌ها.

ث‌- کمک در راه تعلیم.

ج‌- صلح وآشتی میان خویشاوندان.

ح‌- هزینه اجتماع خویشاوندان باهم هر چند مدتی. 

 

2- راه‌هایی که از صندوق مخصوص به کشورمان، در آن مصرف می‌شود:

أ‌- انجمن‌های خیری خاص به محتاجان (فقیران – یتیمان – بیوه زنان – عاجزان – کلانسالان – زندانیان ...).

ب‌- مؤسسات دعوت به سوی الله متعال (دفترها – چینل‌ها – سایتها – مرکزها ...).

ت‌- مؤسسات تعلیمی (مدارس – معاهد – دانشگاه‌ها – مرکزهای بحثی) که به جوانب ذیل اهتمام می‌دهد: قرآن کریم – علوم اسلامی – حرفه‌ها وهنرها – تدریب وآشنا ساختن.

ث‌- انجمن‌های پزشکی.

ج‌- انجمن‌های مخصوص به معلولین.

ح‌- انجمن‌های مخصوص به مراکز محله‌ها (آگاهی – جامعه‌یی – ترفیهی – هنری ..).

خ‌- اوقاف

 

3- راه‌هایی که از صندوق مخصوص به عالم اسلامی، در آن مصرف می‌شود:

أ‌- انجمن‌های خیری خاص به محتاجان (فقیران – یتیمان – بیوه زنان – عاجزان – کلانسالان – زندانیان ...).

ب‌- مؤسسات دعوت به سوی الله متعال (دفترها – چینل‌ها – سایتها – مرکزها ...).

ت‌- مؤسسات تعلیمی (مدارس – معاهد – دانشگاه‌ها – مرکزهای بحثی) که به جوانب ذیل اهتمام می‌دهد: قرآن کریم – علوم اسلامی – حرفه‌ها وهنرها – تدریب وآشنا ساختن.

ث‌- انجمن‌های پزشکی.

ج‌- انجمن‌های مخصوص به معلولین.

ح‌- انجمن‌های مخصوص به مراکز محله‌ها (آگاهی – جامعه‌یی – ترفیهی – هنری ..).

خ‌- اوقاف

 

* وبا انجام اين كار مهم بهره‌های فراوانی بدست خواهیم آورد:

اول: رضا وخوشنودی الله متعال را نایل گردیدن .. البته ما می‌دانیم که چه اندازه آیاتی در قرآن کریم وارد شده است که بر صدقه دادن وانفاق در راه الله - جل جلاله - تشویق می‌کند، مثل این فرموده الله متعال در سوره بقره: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254)} «ای کسانی که ایمان آورده اید! از آنچه به شما روزی داده‌ایم؛ انفاق کنید، پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه خرید وفروشی است، ونه دوستی، ونه شفاعتی، وکافران خود ستمکارانند». وهمچنان چه اندازه احادیثی وارد شده است که در نهاد ما قیمت وارزش بخشش وعطا را می‌کاشد، مانند این فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم: «هركس، به اندازه يک دانه خرما، از مال حلال، صدقه دهد - وحال آنکه الله متعال فقط از مال حلال، صدقه را قبول می‌كند - پس الله عز وجل آن صدقه را در دست راست خود گرفته، وآن را برای صاحبش چنان پرورش می‌دهد (بزرگ می‌كند) كه یک فردی شما كره اسب خود را پرورش می‌دهد، تا اينكه آن دانه خرما، به اندازه يک كوه شود» روایت بخاری ومسلم است. ومانند این فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم: «بی‌گمان صدقه از اهل خود گرمای قبرها را خاموش می‌کند، والبته یک مؤمن در روز قیامت زیر سایه صدقه خود سایه می‌شود» روایت طبرانی وتصحیح آلبانی.

 

دوم: کمک محتاجان .. اعم از یتیمان، وبیوه زنان، وعاجزان، وفقیران .. در محیط نزدیکان، ومیان هموطنان، ودر محیط امتت .. ومحقق نمودن مهربانی میان نزدیکان .. وتحقیق بخشیدن معنای برادری ایمانی .. وتکافل اجتماعی در یک جامعه .. واحساس به یک بدن بودن در داخل امت اسلامی.

 

سوم: روشنگری وآگاهی بخشی جامعه وامت به دین اسلام، وایمن سازی ایشان از هر فکر واندیشه‌یی که آنها را از زندگی اسلامی درست دور می‌کند.

 

چهارم: علاقمند نمودن نزدیکان وجامعه وامت به کتاب پروردگارشان جل جلاله؛ با آموختن وحفظ نمودن وعمل کردن به آن.

 

پنجم: غرس نمودن ارزش بخشش وعطا در دل همسر، وپسران، ودختران، که این کار برای ایشان بلندی همت را بخشیده، وسعادت زندگی را ایجاد می‌کند.

 

ششم: شرکت وهمکاری در توسعه ورشد بخشیدن جامعه، ودر نهضت وترقی امت، از راه کمک به مؤسسات وانجمن‌هایی که در جامعه وعموم امت کارهای خیری انجام می‌دهند. 

البته عمل خیری غیر انتفاعی، بخش سومین از بخشهای دولت مُدِرن را در جهان معاصر ما تشکیل می‌دهد، اضافه به بخش حکومتی، وبخش خصوصی .. وبا فعال نمودن آن، جامعه ترقی خواهد کرد.

وتا حقیقت خوبتر روشن گردد .. به حرفهای ذیل دقت کن:

در کتاب (القطاع الخاص والفرص السانحة = بخش خصوصی وفرصتهای پیش آمد) آمده است که: " در امریکا بیش از یک ملیون وششصد هزار سازمان وابستگی به بخش سومین (یعنی: مؤسسات خیری غیر انتفاعی) دارند، وحاصل کمکهای مالی سالانه آنها به بیش از (316) ملیارد دولار می‌رسد، ودر آن سازمانها یازده هزار کارگر، ونود ملیون داوطلب، کار می‌کنند، وبخشش‌هایی که بخاطر خدمت دین داده شده به اندازه 34% از اجمالی بخشش‌ها بود .. این معلومات طبق آمارهای سال 2008م می‌باشد.

واز اینجا دانسته می‌شود که کامیابی بخش سومین در سطح جهانی وابسته به ارتباط محکم آن، به ایده اصلی واساسی است که بر آن استوار است، واینکه عامل وانگیزه دینی ومذهبی از مهمترین عوامل وانگیزه‌های کامیابی این بخش بر سطح جهانی می‌باشد، که به گونه مثبت بر قوت ونیروی دولتی که به آن عمل می‌کند منعکس می‌گردد".

   

با من بیاندیش ..

اگر ملیون شخص مثلاً در (سعودی) به اهمیت این طرح قناعت یافت .. و در تطبیق آن شروع کرد، اگرچه به یک ریال هم باشد .. پس حاصل ماهانه آن، یک ملیون ریال .. وحاصل سالانه اش 12 ملیون می‌باشد.

پس نصیب صندوق خویشاوندان ونزدیکان از آن (چهار ملیون) بوده ..

ونصیب صندوق وطن (چهار ملیون) بوده ..

ونصیب صندوق امت (چهار ملیون) می‌باشد!! ..

پس اگر هر فردی از این ملیون شخص، افراد خانواده خود را به این کار وادار کند، نتیجه چه خواهد بود؟!

واگر این کار، یک فرهنگ عمومی در میان امت گردد، ویک ارزشی زنده قرار گیرد که به عطا وبخشش بجنبد؛ آنگاه حتمًا یک عاملی بزرگی در آبادی وبیداری وپیشرفت امت اسلامی خواهد شد.

 

* در پایان:

این طرح - ان شاء الله - نقطه تحولی است در زندگی هر خانواده مسلمان به سوی مثبت کاری، وتوسط آن، گامهایی به طرف پیشرفت زندگی مان، وحل مشکلات مان، وتوسعه جامعه‌های مان، وترقی امت مان؛ پیش می‌رویم .. تا آنچه الله از ما خواسته است را تحقیق نماییم {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .. (110) } [آل عمران] «شما بهترین امتی بودید که به سوی مردم برآورده شدید»، وتا دعوت پروردگارمان را اجابت نماییم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ .. (14) } [الصف] «ای کسانیکه ایمان آورده اید! یاوران (دین) الله باشید».

 

پس بشتاب ای برادر مسلمانم ..

وتو نیز ای خواهر مسلمانم .. بشتاب ..

واین طرح را در زندگی خود تطبیق کن ..

بواسطه سه صندوق .. یا سه قطی .. یا سه کیسه .. یا حساب بنکی .. یا .. یا .. وآن را در جایی مشخصی از خانه خود بگذار ..

وآنگاه از راه مؤسسات نظامی در کشورت، یا در عالم اسلامی کار کن.

 

از ابو هریره - رضی الله عنه - روایت است که گفت: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «یک درهم صد هزار درهم را سبقت نمود» گفتند: چگونه یا رسول الله! فرمود: «مردی همه دارائی‌اش دو درهم بوده، پس یکی از آن دو درهم را گرفته وصدقه داد، ومردی مال فراوانی داشته، پس از گوشه مال خود صد هزار درهم گرفته وصدقه داد». روایت نسائی وتحسین آلبانی.