چرا خانم مسلمان حجاب بر سر می‌کند؟


چرا خانم مسلمان حجاب بر سر می‌کند؟

برخی از مردم می‌پرسند: چگونه یک خانم مسلمان به حجاب پوشیدن قناعت کرده، و چرا آنرا می‌پوشد؟

جواب: باید ما بدانیم اینکه یک مسلمان چون به دین اسلام باور کرد، و آنکه او همان دین حقی است که الله متعال آنرا بر پیامبر خود فرود آورده است؛ آنگاه او به این مسئله (مسئله‌ی حجاب) قناعت خواهد کرد قناعت عقلی و درست، زیرا آنگاه عقل باعث آن می‌شود که این انسان به همه‌ی آنچه اسلام آورده است؛ گردن نهد و تسلیم شود، چون مادامی که عقلت تو را بر این راهنمائی کرد که اسلام همان دین حق است؛ باید این دین حق را با همه کلیات و جزئیاتش قبول کنی، چراکه تو مؤمن هستی و باور داری اینکه آن ذاتی که این دین را ساخته است – یعنی الله متعال – از همه بندگانش داناتر است، و مصالح ایشان را خوبتر می‌داند، بنا برآن این نظام (دین) را برایشان ساخته است.

 

اما چرا خانم مسلمان حجاب برسر می‌کند؟ پس ما به فایده‌ها و پیامدهای نیک آن می‌نگریم، چون او هم برای خانم و هم برای مرد مفید است.

برای خانم مفید است: زیرا حجاب خانم را همچون مروارید قیمت‌بها، و صدفه پنهان داشته شده می‌گرداند که مردم نمی‌توانند آنرا رد و بدل کرده و دست‌آلود کنند، پس این مروارید پنهان را بخاطر نگهداری و قدردانی‌اش از عبث‌کاری عبث‌کاران نگاه کرده می‌شود.

همچنان دین اسلام برای خانم مسلمان این حجاب را لازم گردانیده تا او را از چشمان کنجکاوان وکسانی که جز نگریستن در چهره‌های زنان کاری ندارند؛ محفوظ دارد.

 

از جهت دیگری: خانم هنگامی که شوهردار می‌باشد؛ دوست دارد اینکه شوهرش به چهرۀ خانم دیگری که زیباتر از اوست نبیند، پس این حجاب و چادری را بکار بردن باعث آن می‌شود که شوهر وی به چهرۀ خانمان خوش چهره نظر نکند، و در نتیجه به دنبال آنها رفته و خانم خود را ترک نکند.

 

و همچنان حجاب پوشیدن خانم، برای مرد هم مفید می‌باشد، چون این کار نیروی جنسی او را محفوظ می‌دارد، تا آنرا در چیزی که ثمره‌دار و مفید است مصرف کند، عوض آنکه آنرا در مشاهدۀ این خانم و آن خانم ضایع کند.

 

و نیز او برای مردم از یک نگاه دیگر هم مفید است؛ اینکه مرد گاهی به چهرۀ خانمی نظر می‌کند وسرانجام آن خانم خوشش می‌آید پس قلبش به وی وابسته می‌گردد و وی را دوست می‌دارد، در حالی که این مرد خودش همسردارد و این خانم هم شوهردارد است (یعنی راه شرعی برای رسیدن به یکدیگر ندارند)، و آنگاه این یکبار مشاهده کردن به چهرۀ آن خانم شاید باعث ویران شدن خانه‌ها وبدبختی چندین تن از خانمان و مردان گردد، پس دین اسلام این مشکلات را از ریشه بریده، و خانم را دستور داد اینکه حجاب بپوشد، و مرد را امر کرد اینکه چشم چرانی نکند.