Dandeettiin Qur’aanaa

  • Dandeettiin Qur’aanaa qajeelchaa namaa tahuu keessatti I’ijaaza(Dandeettii Rabbi qofti kennu) tahuun isaa Seer-luga isaatii olitti shoora guddaa dalaga
  • اللغة : Oromo
  • المقال : قرآن اللہ کا کلام ہے
  • مشاهدات : 11632
  • تحميلات : [ 6417 ] .. تحميل